Przedsiębiorstwo BIM ENGINEERS Sp. z o. o. uzyskało grant na realizację projektu „Optymalizacja usług projektowych, dzięki wdrożeniu technologii AEC COLLECTION” w ramach projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. SOI/TT/13/2021.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wprowadzenie na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie wartości niematerialno i prawnych w postaci produktu jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection, czyli zestawu kolekcji narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych oraz stworzenie ich cyfrowego brata. Technologia powala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAE/PDM zgodnie z innowacyjną ideologią BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcją modelowania informacji o budynku.

Inwestycja przyczyni się do: Wartość projektu: 877 113,82 zł
Wydatki kwalifikowane: 713 100,67 zł
Wkład funduszy europejskich: 570 480,54 zł