Kontakt oss

BIM Engineers Sp. z o. o. – Headquarter
ul. T. Borowskiego 2 lok. 308
03-475 Warszawa
Polen
+48 22 398 60 05

BIM Engineers Ltd.
Kemp House, 152-160 City Road
London EC1V 2NX
Storbritannia
+44 7856 888421
+44 20 3588 8580

mail@bimengineers.eu

TJENESTER
Se hva kan vi hjelpe deg med
PROSJEKTERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Vi startet i 2008 som et prosjektkontor for bygginstallasjoner, og siden den har vi fått rik erfaring ved mange forskjellige typer av tiltakene. Teamet vårt består kun av designingeniører med høyere utdanning. Anlegg og installasjonene prosjektert av oss har fungert vellykket i mange år – noen i over 10 år! Vi elsker å prosjektere! BIM Engineers Norge AS tilbyr bistand og fulldekket ansvarsrett innen prosjektering av flere forskjellige type tiltak gjeldende anlegg og installasjoner:

 • Vannforsyning
 • Sanitæranlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Elektrisk anlegg – både support anlegg for nødvendige installasjons elementer og selvstendige nettverk prosjekter
 • Vår spiss kompetanse er prosjektering av innvendige installasjoner og anlegg for ulike type tiltak:
 • Småhus
 • Bolig blokker
 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Hotell
 • Industribygg – miks-bruk og dedikert, som f.eks. brannvesen stasjon eller bil fabrikken
PROSJEKTERING AV UTVENDIG VA

Selv om den største antall av prosjekter tilhører innvendige installasjoner, prosjekterer vi utvendige koblinger til offentlig anlegg samtidig, som en del av tiltak. Vi legitimerer seg med kompetanse for prosjektering av offentlig anlegg også. Referanse prosjekter til innsyn ved behov. I vår rekkevidde er komplett løsninger for VA anlegg

BIM RÅDGIVING

Vi forstår BIM og IKKE vil gå oss vilt i den, vi er praktiske og pragmatiske. Kunders forretningsmessige og kommersielle mål står alltid sentralt. Vi er ofte engasjert til å verifisere implementering av BIM forutsetninger i design- og modelleringsdokumentasjon. Takker til sånne kompetanse kan kundene våre være sikker på at BIM forutsetninger så vel som kontraktmessige forutsetninger til entreprenører og underleverandører vil bli oppfylt. Vi kan ordne det opp ganske enkelt.

KOORDINERING AV FORSKJELLIGE FAGOMRÅDER INNEN BIM MODELL STRUKTUR

BIM Engineers Norge AS har vi enorm erfaring innen BIM modellering, noe som kommer ifølge av et stort antall av laget anleggs- og installasjonsmodeller. Vi kan styre hele prosessen fra A til Å, med hensyn til alle bestemmelser som framgår av kontrakts dokumenter og BIM-grunnlag. Sånn er det at modellerings-prosessen bør startes ved en forberedelse fase. Desto bedre modelleringsstart blir forberedt, da mer problemløs vil modelleringsprosessen bli. Vi vet det, hvordan man bør det gjøres!

ANSVARLIG SØKER

BIM Engineers Norge AS dekker alle sine prosjekterings områder med egne spiss kompetanse og ansvarsrett. Med dette bygger vi både erfaring og stabil posisjon på markedet. Vi vet hva vi gjør og tar ansvar på det. Derfor har bygget kompetanse til å stå ansvarlig for sine egne prosjekter i kommune. I tillegg kan vi koordinere hele prosjekterings og bygge tiltak omfattende forskjellige fagområder i forbindelse med byggesøknadsprosessen. Dette område går utover typisk prosjekterings kompetanse for VVS foretak, men vi har bygget et team med erfarent foretak dedikert blant annet SØK kompetanse og ansvar.

ANDRE PROSJEKTER

BIM Engineers Norge AS ikke er begrenset kun til de typiske sivilt anlegg og installasjoner, som alle er vant til. Vi kan tjene dere også på ulike fagfeltene, som krever store kompetanse, kunnskap og erfaring på grunn av engasjerte budsjett. Herunder ville vi melde oss klar til å bistå dere ved prosjekter vedrørende:

 • Ventilasjonsanlegg for store fabrikkene
 • Gass forsynings anlegg
 • Oil anlegg i offshore
 • Elektrisk anlegg i kompliserte løsninger
PROSJEKTERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Vi i BIM Engineers Norge AS forstår problemet av økende mengde av nedbørs vann og følgende problemer. De ikke er reservert kun for Norge og frem til nå skaffet vi jernkompetanse på dette felte parallelt med de andre. Det ikke finns grunnforhold eller terreng arrondering vi ikke kunne takle tilstrekkelig løsning. Har du problem med eksisterende tilstand på tomten din eller prosjekterer du nytt hus eller kompleks av bebyggelse? Kom til oss, da vi finner godt tilpasset løsning for ditt tiltak.