Kontakt oss

BIM Engineers Sp. z o. o. – Headquarter
ul. T. Borowskiego 2 lok. 308
03-475 Warszawa
Polen
+48 22 398 60 05

BIM Engineers Ltd.
Kemp House, 152-160 City Road
London EC1V 2NX
Storbritannia
+44 7856 888421
+44 20 3588 8580

mail@bimengineers.eu

TILSKUDD
Vi har fått tilskudd fra europeiske fond

Foretak BIM ENGINEERS Selskapet med begrenset ansvar [BIM ENGINEERS Sp. z o. o.] har fått tilskudd til gjennomføring av prosjektet «Optimalisering av designtjenester, takket til våre implementeringer av AEC COLLECTION teknologi» innenfor rammer av prosjektet ARP S.A. – Åpent innovasjonsnettverk, Tiltak 2.2. til Det operative programmet intelligent utvikling, åpne innovasjoner – støtte av teknologioverføring, delvis finansiert fra Europeisk regionalt utviklingsfond, tilskudds avtale nr. SOI / TT / 13/2021.

PROSJEKTMÅL:

Målet med prosjektet er å introdusere prosessinnovasjon på bedriftsnivå gjennom anskaffelse av immaterielle og juridiske eiendeler slike som programvare Architecture, Engineering and Construction Collection, dvs. et sett med datamaskinverktøy som gjør det mulig å utarbeide komplett dokumentasjon til byggevarer og industrielle bygninger og opprettelsen av deres digitale bror. Teknologien muliggjør en fullstendig arkitektonisk analyse og teknisk analyse samt utarbeidelse av prosjektdokumentasjon og teknisk og operasjonell dokumentasjon i integrerte CAD/CAE/PDM-verktøy i samsvar med innovativ BIM (Bygning Informasjon Modellering), dvs. såkalt bygningsinformasjonsmodellering.

Investeringen vil bidra til:

  • Modernisering, modifikasjon, optimalisering og forbedring av prosessen med å tilby tjenester innen design og modellering av sanitærinstallasjoner, mekaniske og elektriske installasjoner i bolig-, kontor- og industribygninger, samt innen skanning av bygg og arkitektonisk modellering;
  • Besparelser i budsjett og økt profitt fra et gitt prosjekt takket til optimalisering av prosjekttjeneste;
  • Effektivt arbeid til designere;
  • Økning i salg;
  • Inntektsøkning;

Prosjektverdi: 877 113,82 zł
Kvalifiserte utgifter: 713 100,67 zł
Bidrag fra europeiske fond: 570 480,54 zł