Skontaktuj się z nami

BIM Engineers Sp. z o. o. – Headquarter
ul. T. Borowskiego 2 lok. 308
03-475 Warszawa
Polen
+48 22 398 60 05

BIM Engineers Ltd.
Kemp House, 152-160 City Road
London EC1V 2NX
Storbritannia
+44 7856 888421
+44 20 3588 8580

mail@bimengineers.eu

Dotacje
Uzyskaliśmy grant z Funduszy Europejskich

PRZEDSIĘBIORSTWO BIM ENGINEERS SP. Z O. O. OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

“Przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit w realizacji usług projektowych w firmie BIM Engineers Sp. z o. o.”

Kwota dofinansowania: 44,525.32 euro


Przedsiębiorstwo BIM ENGINEERS Sp. z o. o. uzyskało grant na realizację projektu „Optymalizacja usług projektowych, dzięki wdrożeniu technologii AEC COLLECTION” w ramach projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. SOI/TT/13/2021.

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie wartości niematerialno i prawnych w postaci produktu jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection, czyli zestawu kolekcji narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych oraz stworzenie ich cyfrowego brata. Technologia powala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAE/PDM zgodnie z innowacyjną ideologią BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcją modelowania informacji o budynku.

Inwestycja przyczyni się do:

  • Unowocześnienia, zmodyfikowania, zoptymalizowania i usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie projektowania i modelowania instalacji sanitarnych, mechanicznych oraz elektrycznych obiektów mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych, jak również w zakresie skanowania budynków i modelowania architektury.
  • Oszczędności w budżecie i zysku danego projektu dzięki optymalizacji usługi projektowej;
  • Efektywnej pracy projektantów;
  • Wzrostu sprzedaży;
  • Wzrostu przychodów;

Wartość projektu: 877 113,82 zł
Wydatki kwalifikowane: 713 100,67 zł
Wkład funduszy europejskich: 570 480,54 zł